2023ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்ட சினிமா நட்சத்திரங்கள்... 

கவின் - மோனிகா

(20.08.2023)

அசோக் செல்வன் – கீர்த்தி பாண்டியன்

(13.09.2023)

ஜெகத் தேசாய் - அமலா பால்

(05.11.2023)

ரோஹித் மேனன்  – கார்த்திகா நாயர்

(19.11.2023)

ரெடின் கிங்ஸ்லி – சங்கீதா 

(10.12.2023)