2023 ஆம் ஆண்டு மக்கள் நெட்பிளிக்ஸில் எந்த ஷோவை அதிகமா பார்த்து உள்ளனர் என்று தெரியும்...? 

Image source: Pinterest

Sangeetha  December 23, 2023

1. ராணா நாயுடு 46.3 மில்லியன் வியூஸ்

Image source: Pinterest

2. சோர் நிகல் கே பாகோ 41.7 மில்லியன் வியூஸ்

Image source: Pinterest

3. மிஷன் மஜ்னு 31.2 மில்லியன் வியூஸ் 

Image source: Pinterest

4. சாட்டர்ஜி VS நார்வே 29.6 மில்லியன் வியூஸ்

Image source: Pinterest

5. கிளாஸ் 27.7 மில்லியன் வியூஸ் 

Image source: Pinterest

6. தூ ஜீதி மெயின் மக்கர் 27.1 மில்லியன் வியூஸ் 

Image source: Pinterest

7. ஷெஹ்சாதா 24.8 மில்லியன் வியூஸ் 

Image source: Pinterest

8. ஸ்கூப் 17 மில்லியன் வியூஸ்

Image source: Pinterest

9. ஆக்ஷ்ன் ஹீரோ 15.6 மில்லியன் வியூஸ் 

Image source: Pinterest

10. கும்ரா 14.7 மில்லியன் வியூஸ் 

Image source: Pinterest

மேலும் இது போன்ற பல்வேறு புது தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இங்கு கிளிக் செய்யவும்.